Закажи термин

1
Услуга
2
Датум и Време
3
Ваши податоци
1. На барање на пациентите закажувањето за деца со симптоми на болест во моментот е паузирано.
2. Закажувањето за здрави деца е сеуште активно.
3. Суспектни и докажани Covid-19 пациенти задолжително да се јават на телефон 078477126
4. Од 17:30 до 19 часот - преглед на пациенти позитивни на Covid-19
Вашиот термин
Доктор Д-р Виктор Тоневски Промени
Д-р Виктор Тоневски
Изберете услуга
Закажувањето е овозможено од BookWisely.com