Book An Appointment

1
Employee
2
Date & Time
3
Your info
1. На барање на пациентите закажувањето за деца со симптоми на болест во моментот е паузирано.
2. Закажувањето за здрави деца е сеуште активно.
3. Суспектни и докажани Covid-19 пациенти задолжително да се јават на телефон 078477126
4. Од 17:30 до 19 часот - преглед на пациенти позитивни на Covid-19
Select employee
Booking powered by BookWisely.com